Select Page

Om vi ska ställa om samhället behöver vi. många som kan bemästra hållbarhet. Festivaler och evenemang kan inspirera, förena, sätta nya normer och visa vägen mot en bättre framtid.

I LiveGreens Masterclass får du kunskap och verktyg inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samt kommunikation och förändringsarbete.

INTRODUKTION

VARFÖR SKA VI BRY OSS?

I masterclassens introduktion djupdyker vi i hållbarhetshistoria, begrepp och argument. Vi startar igång arbetet med att vända blicken inåt – med fokus på visioner, värderingar och egna mål.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Modul 1 handlar om vår tids ödesfråga – klimatet – men också annan miljömässig påverkan från vår bransch. Vi djupdyker i förnybara energilösningar, smart avfallshantering och innovativa återvinningsprojekt, merchandise och annan konsumtion, hållbar mat och dryck samt en av de största klimatbovarna – besökarnas resor till och från våra evenemang. Dessutom tittar vi närmare på klimatkompensation, matsvinn, kinetisk energi, hållbara turnéer och cirkulära festivaler.

– energi

– avfall & återvinning

– mat & dryck

– energi

– avfall & återvinning

– mat & dryck

– resor & transporter

– resor & transporter

– konsumtion & produktion

– klimatkompensation

– konsumtion & produktion

– klimatkompensation

SOCIAL HÅLLBARHET

I modul 2 lär vi oss att skapa ett festivalsamhälle som är fritt från diskriminering och ojämlikhet. Hur främjar vi mångfald, jämställdhet, inkludering och trygghet? Hur kan vi förebygga våld, ohälsa och skadlig alkoholkultur? Hur utmanar vi destruktiva normer? Vi utforskar även kulturens och evenemangens roll för demokrati och hållbar utveckling.

– mångfald & inkludering

– jämställdhet

– trygghet

– mångfald & inkludering

– jämställdhet

– trygghet

– hälsa & alkoholkultur

– hälsa & alkoholkultur

– tillgänglighet

– demokrati

– tillgänglighet

– demokrati

KOMMUNIKATION & FÖRÄNDRING

I modul 3 fokuserar vi på hur vi kan kommunicera olika hållbarhetsfrågor utan att tappa organisationens identitet eller trovärdighet – eller att “greenwasha”. Vi tar inspiration av evenemang som har förändrat världen och vi utforskar bland annat den nya tidens makthavare, beteendeförändring, aktivism, gamification och klimatpsykologi. Vi lär oss även att skapa, växla upp och mäta vår positiva påverkan.

– hållbarhets-kommunikation

– aktivism & påverkan

– beteendedesign & gamification

– hållbarhets-kommunikation

– aktivism & påverkan

– beteendedesign & gamification

– engagemang, kunskap & Generation Z

– engagemang, kunskap & Generation Z

– att mäta impact

– hållbarhetsretorik & klimatpsykologi

– att mäta impact

– hållbarhetsretorik & klimatpsykologi

INNOVATION, EKONOMI & FRAMTID

I den fjärde och sista modulen djupdyker vi i innovation, grön tillväxt och olika affärsmöjligheter som öppnas upp när vi jobbar med hållbarhet. Vi pratar om partnerskap, hur events kan vara en plattform för social innovation och konceptet digitala festivaler. Tillsammans med våra gäster blickar vi in i framtiden – hur ser morgondagens festivaler ut? Slutligen går vi igenom ett recept för hur vi leder en hållbar omställning.

– ekonomisk hållbarhet

– hållbara affärsmodeller & deltagarkultur

– social innovation

– ekonomisk hållbarhet

– hållbara affärsmodeller & deltagarkultur

– social innovation

– digital innovation

– digital innovation

– framtidsspaning

– att leda omställning

– framtidsspaning

– att leda omställning

START

🇬🇧

KONTAKTUPPGIFTER

masterclass@livegreen.se

+46 73-442 78 10

2022. ALL RIGHTS RESERVED