Select Page

NU KAN DU ANMÄLA DIG TILL VÅRA EVENTS 2023!

Du kan välja att läsa masterclassen helt online och i din egen takt. Men eftersom hållbarhet är något vi inte kan åstadkomma på egen hand anordnar vi ett antal interaktiva events under våren 2023. Dessa innehåller:

  • Inspirationsföreläsningar
  • Q&A med masterclassens utbildare
  • Övningar och gruppdiskussioner
  • Mingel

Passa på att träffa oss, nätverka med branschkollegor och lära dig mer om hållbar eventproduktion, kommunikation och innovation!

Datum våren 2023

2 februari 2023, 10-11

Klimaträttvisa och ekologisk omställning

Forskare, urfolk och aktivister har varnat länge. Makthavare har svikit. Och nu står vi här, på väg mot en varmare, mer orättvis och otrygg värld.

Klimatförändringarna drabbar alla, och kultursektorn är inte imun. Faktum är att vi är extra sårbara i krissituationer. För vår egen skull måste vi speeda upp omställningen, och samtidigt bygga motståndskraft mot klimatkrisens konsekvenser.

Under detta event pratar vi om klimaträttvisa och ekologisk omställning. Hur minskar vi vårt negativa miljöavtryck? Vad är en cirkulär festival? Går det att anordna ett klimatpositivt event? Och hur tar vi tag i de stora systemförändringar som krävs, när vår bransch till stora delar bygger på det som orsakar våra globala kriser: ohållbara resor och konsumtion.

2 mars 2023, 10-11

Ett jämlikt festivalsamhälle

Evenemang speglar samhället. Det går inte att vifta med ett trollspö och vips! så försvinner fördomar, våld, polarisering och ohälsa.

Men vi arrangörer har mer makt än vi tror! Vi kan utmana skadliga normer och lyfta fram nya förebilder. Vi kan skapa mer jämställda scener och tillgängliga områden.

Under vårt andra event reflekterar vi över hur samhällets orättvisor kan ta sig uttryck på festivaler och evenemang, och vad vi kan göra för att ändra på detta. (Och nej – vi kommer inte undan svåra frågor såsom alkoholkultur, sexism och makt.)

13 april 2023, 10-11

Scope X – vår makt att påverka

Du har kanske hört talas om scope 1, 2 och 3, vanliga termer inom klimatmätning. Men har du hört talas om scope X?

Temat för vårens tredje inspirationsevent utgår från detta nya scope-begrepp, som beskriver den påverkan vi har på publik, partners och politik. Festivaler och evenemang kan förena och engagera, främja nya beteenden, sätta nya trender och ge plats åt nya idéer och lösningar. De kan skapa debatt och förändring i samhället.

Vad vi väljer att kommunicera och vem vi ger utrymme till kan ha stora och kraftfulla effekter för hållbarhetsutvecklingen. På samma sätt kan det ha allvarliga konsekvenser, om vi inte är medvetna om vår makt och tar ansvar.

Tillsammans utforskar vi hur kultur och livemusik kan vara en testarena för en bättre framtid!

11 maj 2023, 10-11

Framtidsanpassade festivaler och evenemang

Hur ser framtidens festivaler och evenemang ut? Tillsammans med pionjärer och branschledare, artister och aktivister, forskare och experter så har vi kommit fram till fem megatrender som påverkar vår bransch idag och kommer att förändra spelreglerna imorgon.

Det finns inga vettiga argument till att skjuta upp omställningsarbetet! Men för att ta bra beslut behöver veta vilken framtid vi rör oss emot. Hur kommer den se ut om vi fortsätter som vanligt vs om vi begärnsar den globala temperaturökningen enligt forskares rekommendationer? Hur kommer ökad social orättvisa, polarisering och en klimatflyktingkris påverka oss?

Och avslutningsvis: vad kan vi göra idag för att säkra en bättre framtid för vår bransch och vårt samhälle i stort, och hur ska vi finansiera dessa investeringar?

REGISTRERA DIG PÅ PLATTFORMEN

Vår digitala plattform innehåller 25+ utbildningsfilmer, checklistor, podcasts och olika former av resurser. Utbildningsfilmerna bygger på intervjuer med pionjärer från hela världen, exempelvis Live Nation, Burning Man, Sweden Rock, Greenpeace, Make Equal, Stockholm Resilience Centre, Fridays For Future och Creative Point.

Sneak peek på de fyra modulerna: