Select Page

Modul 3

KOMMUNIKATION & FÖRÄNDRING

Här fokuserar vi på hur vi kan kommunicera olika hållbarhetsfrågor utan att tappa organisationens identitet eller trovärdighet – eller att “greenwasha”.

Vi tar inspiration av evenemang som har förändrat världen och vi utforskar bland annat den nya tidens makthavare, beteendeförändring, aktivism, gamification och klimatpsykologi.

Vi lär oss även att skapa, växla upp och mäta vår positiva påverkan.

TEASER

4 min

SCHEMA

Dag 1

Nu sätter vi igång modul 3!

L

Kolla in vår teaser, utforska plattformen och bekanta dig med de olika episoderna!

Obs! Ibland anordnar LiveGreen onlineträffar för de olika modulerna. Håll utkik på startsidan och registrera dig till vårt nyhetsbrev!

L

L

Dag 2

Episod 1. Don’t Let Me Be Misunderstood
– hållbarhetskommunikation

L

I takt med att olika hållbarhetsfrågor tagit större plats på den mediala och politiska scenen så väljer allt fler företag och organisationer att kommunicera sitt arbete. Detta har också lett till fenomenet washing.

Vad ska vi tänka på när vi kommunicerar utmaningar, värderingar och åtgärder – och vilka fallgropar ska vi undvika? Hur är vi trovärdiga och transparenta, och samtidigt visionära och stolta?

Vi kikar också på hur vi får hållbarhetsarbetet att bli en naturlig del av vår identitet, och hur design kan hjälpa oss att kommunicera med vår publik.

Medverkande gäster: Futerra, Greenpeace, The New Division, Way Out West, Sweden Rock och Fridays For Future/Climate Live.

*Obligatorisk uppgift

Dag 3

Episod 2. Children Of The Revolution 
– aktivism & påverkan

L

Vad händer om vi använder vår kraft för att rikta uppmärksamheten mot globala utmaningar och börjar betrakta festivaler och evenemang som arenor för samhällsengagemang och politisk påverkan?

I den här episoden möter vi arrangörerna bakom Climate Live – en global musikrörelse för klimaträttvisa – och studerar andra evenemang som påverkar. Vi möter den nya tidens makthavare – artister – och lär oss om opinionsbildning och lobbying.

Medverkande gäster: Fridays For Future/Climate Live, Maxida Märak, Civil Rights Defenders, Reverb, Amplify Management, The New Division, Sweden Rock, Camino, Greenpeace, Björn Wiman (DN), Sustainable Punk, A Greener Festival & Klimatpsykologerna.

*Obligatorisk uppgift

L

Dag 4

Ta en paus!

L

L

L

L

L

…eller lyssna på ett samtal med Maria Starck från förändringsbyrån Futerra, Mikael Ehrlington från Civil Rights Defenders eller Niklas Jonsson från Sustainable Punk.

Dag 5

Episod 3. Do It Again
– beteendedesign

L

I den här episoden undersöker vi hur design och kommunikation kan hjälpa oss att knuffa – nudga – våra besökare till mer hållbara val på festivalen och leda till bestående beteendeförändring.

Vi djupdyker också i gamification och edutainment, och utforskar festivalen som en lekplats för idéutveckling och samarbete.

Medverkande gäster: Sustainable Punk, Too Good To Go & Camino.

*Obligatorisk uppgift

Dag 6

Episod 4. Come Together
– engagemang & kunskap

L

Den här episoden handlar om hur kunskap om hållbarhet kan driva engagemang. Den handlar om hur vi omsätter allt vi vet om klimatförändringar, ojämlikhet och andra utmaningar till strategi. Den handlar också om hur vi engagerar och leder ett team genom en omställningsprocess.

Avslutningsvis lär vi oss hur en festival kan vara en plattform för ungdomars engagemang.

Medverkande gäster: Institute for Sustainable Events, Roskildefestivalen, Reverb, Live Nation, Sweden Rock, Sara Wiggberg, Futerra, Fridays for Future/Climate Live, Way Out West, Burning Man, The New Division, Greenpeace, Camino, Klimatpsykologerna, Björn Wiman (DN) & Civil Rights Defenders.

*Obligatorisk uppgift

L

Dag 7

Episod 5. Check On It
– att mäta impact

L

För att förstå vilka åtgärder som gör störst skillnad behöver vi ha insikter om vårt negativa avtryck och vår positiva påverkan. I denna episod pratar vi med experter inom mätning av både klimat- och miljöpåverkan och så kallad social impact.

Medverkande gäster: Institute for Sustainable Events & Reach for Change.

*Obligatorisk uppgift

Dag 8

Outro. Twist And Shout
– hållbarhetsretorik

L

Vi människor agerar inte alltid i linje med den kunskap vi har, vilket inte minst får stora konsekvenser för vårt klimat. Det finns många psykologiska orsaker till detta, vilket vi uforskar i denna episod.

Hur pratar vi om komplexa frågor och utmaningar utan att skrämma folk? Kan vi prata hoppfullt om framtiden utan att förneka verkligheten?

Medverkande gäster: Klimatpsykologerna, Björn Wiman (DN), Greenpeace, Way Out West, Camino och The New Division.

Dag 9

Ta en paus!

L

Ta en paus – eller lyssna på ett samtal med Institute for Sustainabel Events, Reach for Change eller Klimatpsykologerna.

Dag 10

Avslutande skrivuppgift

L

*Obligatorisk uppgift

L

L

L

L

L

L

L

L

Ta fram din Workbook.

1. Skriv ner minst 5 st åtgärder som du vill testa/implementera/utveckla i verksamheten framöver. Du kan välja från våra olika checklistor i varje episod eller hitta på egna.

2. Skriv delmål för varje åtgärd och/eller en kortfattad plan för hur du ska gå tillväga.

Grattis – nu är klar med modul 3!
Vi ses i den allra sista delan, då vi ska lära oss om ekonomisk hållbarhet, innovation och digitalisering, för att slutligen spana in i framtiden!

START

🇬🇧

KONTAKTUPPGIFTER

masterclass@livegreen.se

+46 73-442 78 10

2022. ALL RIGHTS RESERVED