Select Page

Modul 4

INNOVATION, EKONOMI
& FRAMTID

Episod 5

THE SHOW MUST GO ON

Framtidens festival har inget annat val än att vara med i den hållbara omställningen. Tillsammans med våra gäster går vi igenom trender, omvärldshändelser och fenomen som påverkar våra evenemang och vårt samhälle idag, och som på sikt kommer förändra spelreglerna för vår bransch.

UTBILDNINGSFILM

Alla intervjuer på annat språk än svenska är översatta och textade. Slå igång subtitles/captions i menyn.
Hela filmen kommer på sikt att bli textad.

FRAMTIDSSPANING

Metoder och approach

Forecasting: Vi använder kunskap om vår dåtid och nutid samt analyserar trender i samhället – politiska, ekonomiska, kulturella, osv – för att göra prognoser om hur framtiden kommer att se ut.

Backcasting. Vi definierar en framtid som vi önskar, för att därefter kasta oss tillbaka i tiden – till idag – och identifierar hinder, möjligheter och förändringar som krävs för att nå dit.

Generation No Bullshit, eller Generation Z som de formellt kallas. Ett sätt att förutspå framtiden är att undersöka vilka trender och åsikter som finns hos unga. Rapporter från bl.a. Ungdomsbarometern och Rasmussen Analytics pekar på att det är en värderingsstyrd ungdomsgeneration som mer och mer tar plats i samhället. Unga sätter jämlikhet och klimaträttvisa högt på agendan. Detta påverkar såklart vad som uppfattas som coolt och självklart. De har helt andra förväntningar och krav än tidigare generationer. Redan nu väljer många unga att ta ställning och välja bort produkter och upplevelser av företag som inte delar deras värderingar om hållbart ansvarstagande.

Festivaler = samhällets spegelbild. Festivaler är en spegelbild av samhället. De förändringar som sker i samhället i framtiden kommer att påverka våra festivaler. De framtidsstudier som görs generellt om olika paradigmskiften och teknologiska framsteg är såklart högst relevanta även för oss. Vi arrangörer behöver inte känna oss ensamma i den här omställningen. Den kommer att ske parallellt med all annan utveckling i samhället…

Festivaler = samhällets trendsättare. …men vår bransch också trendkänslig, vilket innebär att vi ofta är tidigt ute med att testa saker som senare blir till normer i vår omvärld. Alltså har vi makt att driva och snabba på denna framtidaanpassning genom att föregå med gott exempel. Vi kan redan idag skapa upplevelser av morgondagens hållbara samhälle.

5 spaningar om framtidens festival

Spaning #1. Jämlika, rättvisa och tillgängliga festivaler

Framtidens festivaler är tillgängliga, exempelvis för personer med funktionsvariationer. Som vi lärde oss i modul 2 om social hållbarhet så handlar tillgänglighet och inkludering inte bara om de mest uppenbara diskrimineringsgrunderna. Frågan vidgas, och fler perspektiv lyfts in.

Framtidens festivaler är trygga för alla (fria från sexuellt våld) och diskriminerar inte halva befolkningen från inflytande. Framtidens festivaler speglar samhällets mångfald.

Spaning #2. Digital omställning

Metaverse – en tredimensionell verklighet där vi möts och interagerar globalt med vem som helst – blir en större arena för evenemang och upplevelser.

Framtidens festivaler använder digitaliseringen för att öka business och kontakten med sitt community, för att göra branschen mer demokratisk och fri för olika skapare, för att öka tillgängligheten och för att minska klimatavtrycket.

Spaning #3. Klimat- och miljöomställningen

Omställningen kommer att påverka hela samhället. Framtidens festival kommer inte att vara beroende av fossila bränslen.

Vi kommer att servera bättre, mer hållbar och lokalt producerad mat – och mer växtbaserat.

Framtidens festival kommer att vara cirkulär. Vi kommer att lära oss skapa ett kretslopp av det vi producerar för festivalen – och det kommer att leda till minskat slöseri och högre grad av innovativ återanvändning och återvinning. 

Framtidens festival har anpassat sig till klimatförändringarnas konsekvenser, och hela branschen har jobbat upp en större motståndskraft för kriser.

Vi går igenom den här nödvändiga omställningen på ett “klimaträttvist” sätt – dvs så att den inte drabbar människor som redan är utsatta.

Framtidens festivaler har också fattat att större inte nödvändigtvis är lika med bättre. Expansion och tillväxt får inte ske på bekostnad av ekologisk och social hållbarhet – och vi underskattar inte de lokala spelningarna.

Spaning #4. Festivaler som arenor för demokrati och förändring

Framtidens festivaler har insett sin potential som aktiv samhällsaktör som kan påverka politiskt, främja viktiga konversationer, mobilisera människor mot orättvisor och prototypa ett mer hållbart samhälle.

Framtidens festivaler existerar och förgyller människors liv överallt.

Spaning #5. Festivaler som ser radikalt annorlunda ut än idag

Kom ihåg: företeelser och normer som är självklara idag kan vara otänkbara imorgon.

GÄSTER

FRÅGESTÄLLNINGAR

till hållbarhetsplan

1. Hur tror jag att framtidens festivaler kommer att se ut? (forecasting)

2. Hur vill jag att framtidens festivaler ska se ut? (backcasting)

3. Är min verksamhet/festival redo att möta framtidens krav på omställning?

4. Har jag kapacitet att bygga motståndskraft för framtida kriser?

5. Vad behöver jag göra idag för att skapa en bättre framtid för min bransch?

Frivilligt: skriv ner svar på frågorna i din Workbook.

RESURSER

FN:S GLOBALA MÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit.

INSTITUTET FÖR FRAMTIDSSTUDIER

IFFS är en självständig forskningsstiftelse där forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner bedriver forskning om frågor som är av stor vikt för hur vi formar vårt framtida samhälle.

STOCKHOLM RESILIENCE CENTER

Stockholm Resilience Centre är en internationell forskningsenhet med fokus på systemens resiliens, dvs. deras förmåga att klara av störningar och förändringar, för att kunna fortsätta att utvecklas.

START

🇬🇧

KONTAKTUPPGIFTER

masterclass@livegreen.se

+46 73-442 78 10

2022. ALL RIGHTS RESERVED