Select Page

Om vi ska lyckas ställa om samhället behöver vi många som kan bemästra hållbarhet. Evenemang och festivaler kan inspirera, förena, sätta nya normer och visa vägen mot en bättre framtid!

I vår masterclass får du kuskap och verktyg inom ekologisk, social och ekonomisk omställning samt hållbar produktion, kommunikation, innovation och förändringsarbete.

NU KAN DU ANMÄLA DIG TILL VÅRA EVENTS 2023!

Du kan välja att läsa masterclassen helt online och i din egen takt. Men eftersom hållbarhet är något vi inte kan åstadkomma på egen hand anordnar vi ett antal interaktiva events under våren 2023. Dessa innehåller:

  • Inspirationsföreläsningar
  • Q&A med masterclassens utbildare
  • Övningar och gruppdiskussioner
  • Mingel

Passa på att träffa oss, nätverka med branschkollegor, bolla egna utmaningar och framgångar, och lära dig mer om hållbar eventproduktion, kommunikation och innovation!

Datum våren 2023

2 februari 2023, kl 10.00

Klimaträttvisa och ekologisk omställning

Forskare, urfolk och aktivister har varnat länge. Makthavare har svikit. Och nu står vi här, på väg mot en varmare, mindre rättvis och mer otrygg värld.

Klimatförändringarna drabbar alla, och kultursektorn är inte imun. Faktum är att vi är extra sårbara i krissituationer. För vår egen skull måste vi snabba på omställningen, och samtidigt bygga motståndskraft mot klimatkrisens konsekvenser.

Under detta event pratar vi om klimaträttvisa och ekologisk omställning. Hur minskar vi vårt negativa miljöavtryck? Vad är en cirkulär festival? Går det att anordna ett klimatpositivt event? Och hur tar vi tag i de stora systemförändringar som krävs, när vår bransch till stora delar bygger på det som orsakar våra globala kriser: ohållbara resor och konsumtion.

2 mars 2023, kl 10.00

Ett jämlikt festivalsamhälle

Evenemang speglar samhället. Det går inte att vifta med ett trollspö och vips! så försvinner fördomar, våld, polarisering och ohälsa.

Men vi arrangörer har mer makt än vi tror! Vi kan utmana skadliga normer och lyfta fram nya förebilder. Vi kan skapa mer jämställda scener och tillgängliga områden.

Under vårt andra event reflekterar vi över hur samhällets orättvisor kan ta sig uttryck på festivaler och evenemang, och vad vi kan göra för att ändra på detta. (Och nej – vi kommer inte undan svåra frågor såsom alkoholkultur, sexism och maktordningar.)

13 april 2023, kl 10.00

Scope X – vår makt att påverka

Du har kanske hört talas om scope 1, 2 och 3, vanliga termer inom klimatmätning som beskriver våra direkta och indirekta växthusgasutsläpp. Men har du hört talas om scope X?

Temat för vårens tredje inspirationsevent utgår från detta nya scope-begrepp, som beskriver den påverkan vi har på publik, partners och politik. Festivaler och evenemang kan förena och engagera, främja nya beteenden, sätta nya trender och ge plats åt nya idéer och lösningar. De kan skapa debatt och förändring i samhället.

Vad vi väljer att kommunicera och vem vi ger utrymme till kan ha stora och kraftfulla effekter för hållbarhetsutvecklingen. På samma sätt kan det ha allvarliga konsekvenser, om vi inte är medvetna om vår makt och tar ansvar.

11 maj 2023, kl 10.00

Framtidsanpassade festivaler och evenemang

Hur ser framtidens festivaler och evenemang ut? Tillsammans med pionjärer och branschledare, artister och aktivister, forskare och experter har vi landat i fem megatrender som påverkar vår bransch idag och som kommer att förändra spelreglerna imorgon.

För att ta kloka beslut behöver vi nämligen veta vilken framtid vi rör oss mot. Hur kommer den se ut om vi fortsätter med business-as-usual, vs om vi begränsar den globala temperaturökningen enligt forskares rekommendationer? Hur kommer ökad social orättvisa, polarisering och en klimatflyktingkris påverka oss?

Vad kan vi göra idag för att säkra en bättre framtid för vår bransch och vårt samhälle i stort? Och på vilka sätt kan vi finansiera en rättvis klimatomställning?

REGISTRERA DIG PÅ PLATTFORMEN

Vår digitala plattform innehåller 25+ utbildningsfilmer, checklistor, podcast och olika former av resurser. Utbildningsfilmerna bygger på intervjuer med pionjärer från hela världen, exempelvis Live Nation, Burning Man, Sweden Rock, Greenpeace, Make Equal, Stockholm Resilience Centre, Fridays For Future och Creative Point. Se hela listan på gäster längre ner.

Sneak peek på de fyra modulerna:

FÖR VEM?

Festival- & eventarrangörer

För dig som planerar, koordinerar och arrangerar festivaler och andra typer av evenemang.

Artister & kulturarbetare

För dig som uppträder på eller arbetar konstnärligt med olika evenemang.

Kultursektorn – offentlig, privat & idéburen

För dig som jobbar med kultur och evenemang på en offentlig institution,ett företag eller en ideell förening.

Studenter inom musik, kultur & events

För dig som är student inom branschen, eller vill lära dig mer om hållbar festival- och eventproduktion.

GÄSTER

Det är omöjligt att själv bemästra alla ämnen inom hållbarhet. Därför har vi bjudit in gäster — både experter, forskare, festivalproducenter och innovatörer — som delar erfarenhet, kunskap och framtidsspaningar i LiveGreens Masterclass.

A Greener Festival
Add Gender
Amplify Management
Attitude is Everything
Björn Wiman / Dagens Nyheter
Burning Man
Camino
Climate Live
Coachella Energy Playground
Creative Point
Democracy Festival Association
DGTL
Dr. Hannah Bows
Fridays for Future
Futerra
Global Inheritance
Greenpeace
Innofest
Institute for Climate Psychology
Institute for Sustainable Events
IQ
Klimatpsykologerna
Live Nation

Make Equal
Maxida Märak
Minc
MTA Production
Our Music My Body
Pantamera
Reach for Change
Reverb
Rock the Bike
Roskilde Festival
Sara Wiggberg
Schyst resande
Soberoo / Harmoniom
Sopköket
Sustainable Event Alliance
Sustainable Punk
Sweden Rock Festival
The Festival Experimentation Guide
The New Division
Too Good To Go
Vier Life
Way Out West
Zero Mission

Den här listan kommer aldrig bli klar. Vår Masterclass kommer ständigt att uppdateras med nya spännande berättelser, insikter och best practice från branschen.

Har du en rekommendation om vem vi borde prata med? Eller vill du själv bidra med din kunskap? Maila till masterclass@livegreen.se

FORMAT

Filmer

Varje modul består av 6 st förinspelade utbildningsfilm där LiveGreen tillsammans med olika gäster går igenom kunskap, exempel på lösningar och innovation i branschen, kontroversiella ämnen och stora utmaningar samt aktuella trender.

Kunskapsplattform

Varje deltagare får tillgång till vår digitala kunskapsbas där vi samlar praktiska checklistor, länkar samt intervjuer i sin fulla längd. Här finns också mallar för praktiska övningar, workshops och verktyg som du kan använda individuellt eller tillsammans med ditt team.

Liveevent

Hållbarhet är inget vi kan åstadkomma på egen hand. För att uppmuntra samarbete, nätverkande och partnerskap kommer vi att anordna interaktiva möten med Q&A och gruppdiskussioner i samband med masterclassen.

INNEHÅLL

Introduktion. Varför ska vi bry oss?

I alla tider har vi hittat på anledningar att samlas kring gemensamma passioner, traditioner och visioner. I alla tider har kultur förenat och inspirerat oss. I alla tider har festivaler och evenemang speglat, men också påverkat vårt samhälle.

Nu är det oundvikligt för vår bransch att gå in i framtiden utan att anpassa oss till och ta ansvar för den hållbara omställning som vårt samhälle behöver.

I masterclassens första modul djupdyker vi i hållbarhetshistoria, begrepp och argument. Du som deltagare får en grundkurs och därefter starta igång arbetet med att vända blicken inåt – med fokus på visioner, värderingar och egna mål.

Modul 1. Ekologisk hållbarhet

Första modulen handlar om vår tids ödesfråga – klimatet – men också annan miljömässig påverkan från evenemang och festivaler.

Vi djupdyker i förnybara energilösningar, smart avfallshantering och återvinning, hållbar mat och dryck, resor och transporter, merchandise och annan konsumtion och produktion.

Vi tittar också närmare på klimatkompensation och cirkulära evenemang.

Gäster: Roskildefestivalen, Way Out West, Live Nation, Zero Mission, A Greener Festival, To Good To Go, m.fl.

Modul 2. Social hållbarhet

Detta kapitel handlar om hur vi skapar ett festivalsamhälle som är fritt från diskriminering och ojämlikhet.

Hur skapar vi mångfald, jämställdhet, inkludering och trygghet – och vilka positiva effekter får det? Hur kan vi förebygga våld, ohälsa och skadlig alkoholkultur? Hur utmanar vi destruktiva normer?

Vi utforskar även kulturens och evenemangens roll för demokrati och hållbar utveckling.

Gäster: Make Equal, Add Gender, Creative Point, IQ, Democracy Festival Association, m.fl.

Modul 3. Kommunikation & förändring

I tredje modulen fokuserar vi på hur vi kan kommunicera olika hållbarhetsfrågor – internt och externt. Hur gör vi detta på ett sätt som är enkelt att förstå, utan att tappa organisationens identitet, och inte minst – utan att “greenwasha”?

Vi kommer pratar om events som har förändrat världen, den nya tidens makthavare, beteendeförändring, aktivism och gamification. Vi utforskar också olika sätt att mäta vår impact och olika typer av hållbarhetsretorik.

Gäster: Greenpeace, Futerra, The New Division, Klimatpsykologerna, Fridays for Future m.fl.

Modul 4. Innovation, ekonomi & framtid

I sista modulen djupdyker vi i innovation, grön tillväxt och affärsmöjligheter som öppnas upp när vi jobbar med hållbarhet.

Vi kommer att prata om hållbara partnerskap, hur evenemang kan vara en plattform för sociala innovationer, konceptet digitala festivaler och vår roll under och efter pandemin.

Slutligen kommer vi att framtidsspana tillsammans med alla masterclassens gäster.

Gäster: Sweden Rock, Camino, Innofest, Burning Man, Sustainable Punk, Vierlife, Minc m.fl.

FRIVILLIG
ENTRÉ

Vi vill demokratisera kunskapen om hållbarhet, så att alla kan vara med och ta ansvar.
Betala vad du kan!

Q&A

Vad innehåller utbildningen?

Masterclassen består av fem olika delar – en introduktion och fyra efterföljande moduler.

Varje modul är uppdelad i sex avsnitt med olika teman. Varje avsnitt innehåller:

• En utbildningfilm
• En eller flera checklistor
• Intervjuer i podcastformat
• Resurser (mallar, länkar, guider etc)
• Frågeställningar till hållbarhetsplan
• Källor

Kan jag delta med flera i min organisation?

Ja! Vi rekommenderar att ni som arbetar i team deltar tillsammans, för att få bästa möjliga förutsättningar för ett hållbart hållbarhetsarbete.

Hur mycket ska jag betala?

Masterclassen har frivillig entré vilket innebär att du betalar efter förmåga. Vi har dock tagit fram några riktlinjer du kan följa:

Ideell förening / arrangör (ung): 70 kr/modul
Entreprenör / arrangör (vuxen): 120 kr/modul
Företag / organisation: 360 kr/modul

Hur betalar jag?

Du kan betala via Swish (123 062 66 97) eller via faktura. Märk betalningen med ”masterclass + [organisation / namn]”. Kontakta oss på masterclass@livegreen.se om du önskar betala via faktura.

Hur mycket tid kräver Masterclassen?

Vi uppskattar att Masterclassen tar ca 4-5 h per modul för utbildningsfilmer och obligatoriska uppgifter.

På varje startsida inom varje modul finns ett veckoschema med förslag på hur du kan lägga upp utbildningen. Om du följer detta förslag kommer du att lägga 2 h/vecka x 10 veckor.

Du kan också välja att läsa hela Masterclassen på en vecka, eller sprida ut den över hela året. Det är helt upp till dig! Vår rekommendation är dock att beta av episod för episod – metodiskt – och ge dig tid att reflektera över innehållet och din egen verksamhet. Då är det större chans att kunskapen sätter sig!

Behöver jag några förkunskaper i hållbarhet?

Nej. Masterclassens introduktion kommer att ge en grundläggande förståelse för hållbar utveckling.

Vissa episoder är mer avancerade och fördjupade än andra, men vi är alltid nogranna med att förklara svåra hållbarhetsbegrepp och applicera kunskapen till praktiskt genomförande.

Under “Resurser” i varje episod finns länkar för vidare läsning, om du vill fördjupa dina kunskaper i något område.

Vad händer på Zoom-eventen? Måste jag delta?

I anslutning till varje moduls lansering kommer vi att öppna vår Zoom-studio. Dessa evenemang är frivilliga är närvara på.

Vi introducerar med en recap från föregående vecka. Därefter presenterar vi kommande modul. Vi avslutar med Q&A och mingel i breakout rooms.

Får jag ett diplom?

Ja! Så länge du har deltagit i alla moduler och gjort alla obligatoriska uppgifter får du ett diplom vid masterclassens slut.

Jag/min organisation behöver extra hjälp!

Inga problem – vi från LiveGreen kan hålla digitala eller fysiska workhops eller erbjuda coaching. Kontakta oss på masterclass@livegreen.se så hittar vi ett sätt att hjälpa till!

Varför ska jag delta i LiveGreens Masterclass?

Av flera olika anledningar!

Hållbarhet är inte en trend – det är en livsnödvändighet, det måste bli en norm. För att rusta dig och ditt evenemang för framtiden behöver du lära dig om hållbarhet.

Du får inspiration och konkreta tips från ledande innovatörer, festivalproducenter och hållbarhetsexperter i hela världen som kan hjälpa dig med både omställning, ansvar och affärsmässig utveckling.

Du får möta och nätverka med branschkollegor från hela Sverige.

Avslutningsvis – hållbarhet kommer att göra ditt evenemang bättre på flera olika sätt. Exakt hur får du veta snart.

SAMARBETA MED OSS

Vi letar efter samarbetspartners – i Sverige och internationellt!
Ring eller maila:

+46 73-442 78 10
masterclass@livegreen.se

KONTAKTUPPGIFTER

masterclass@livegreen.se

+46 73-442 78 10

Campus Gräsvik 5

Karlskrona

2022. ALL RIGHTS RESERVED

LOGGA UT