Select Page

CHECKLISTOR

i hållbar festival- och eventproduktion

Här har vi samlat checklistorna från alla moduler i LiveGreens Masterclass! Här finns också direktlänkar till de olika avsnitten där du kan fördjupa din kunskap genom utbildningsfilmer, intervjuer, reportage och andra verktyg.

Obs! Du måste skapa ett konto för att kunna ta del av all information.

EKOLOGISK HÅLLBARHET

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga. Det finns mycket vi kan göra för att minska våra utsläpp, vårt negativa avtryck på ekosystemen, men också för att bidra till en rättvis grön omställning. Här går vi igenom energi, avfall och återvinning, mat och dryck, resor och transporter, cirkulära festivaler, merchandise, och klimatkompensation.

Hållbar energi

Använd energieffektiv teknik, exempelvis LED.

Håll tekniken avstängd när den inte används.

Gör årliga energikartläggningar, för att skapa en förståelse för vilka förändringar som gör störst skillnad.

Skapa ett så kallat smart grid management system, ett system där energi från olika källor lagras och distribueras efter behov.

Undvik dieselgeneratorer – använd energi från elnätet

Om du är beroende av generatorer, välj det mest miljövänliga bränslet såsom WVO – vegetabilisk spillolja – eller biodiesel.

Efterfråga förnybar energi hos din elleverantör

Investera i hållbar teknik, exempelvis solceller och vindkraft.

Involvera dina partners. Uppmuntra eller ställ krav på bättre och mer energisnål utrustning, sätt energimål tillsammans och visa hur de kan bidra!

Lär dig mer om hållbar energi i I’ve Got The Power

Energihierarkin

1. Förebyggande. I vilket syfte behöver du ström, och är det nödvändigt?

2. Effektivitet. Använd mindre energi, och använd den på ett mer effektivt sätt.

3. Källa. Använd elnät framför generatorer, och efterfråga energi från förnybara källor.

4. Hybrid. Kan systemet backas upp av batteriteknik?

5. Alternativa bränslen. Använd så hållbara bränslen som möjligt, i det fall ni är beroende av generatorer.

6. Dieselgeneratorer. Sista alternativet, bör undvikas för klimatet och besökarnas hälsa.

Lär dig mer om hållbar energi i I’ve Got The Power

Avfall & återvinning

Gör det enkelt att hålla rent. Se till att det finns många sopkärl och att de är synliga, praktiska, lätta att använda. Det ska också vara tydligt vad du slänger i vilket kärl.

Belöna ansvarsfullt beteende. Exempel: Bråvallafestivalen införde tält- och soppant på sin festival, där besökarna fick tillbaka en pant om de höll rent.

Kommunicera zero waste-ambition utåt mot publik, matförsäljare och partners.

Skapa attraktiva tjänster som går i linje med ambitionen och som skapar mervärde för besökarna, t.ex. färdiga campingpaket eller särskilda platser.

Välj miljömärkt, komposterbart och återanvändningsbartmaterial. Prova introducera muggar som är återanvändningsbara, med möjlighet att diska eller att panta.

Servera cirkulärt smart mat, alltså sådant som inte kräver tallrik och bestick, exempelvis burgare, wraps och soppa.

Sätt ambitiösa mål för att minska avfall och öka återvinning.

Lär dig mer om avfall och återvinning i Don’t Leave Me This Way

Avfallstrappan

Steg 1. Minimera. I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt, exempelvis hyra istället för att köpa.

Steg 2. Återanvänd. Undvik att sätta år på tryckmaterial, se till att producera i material som håller länge och att det finns bra möjligheter att lagra och återanvända.

Steg 3. Återvinn. Sortera material, kompostera mat och panta burkar.

Steg 4. Omvandla till energi. Om materialet inte kan återvinnas kan det förhoppningsvis förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme.

Steg 5. Deponera, dvs. slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det här är den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika.

Lär dig mer om avfall och återvinning i Don’t Leave Me This Way

Hållbar mat & dryck

Av miljö- och klimathänsyn, välj mat som är:

 • Lokalproducerad
 • Säsongsbaserad
 • Miljömärkt
 • Växtbaserad
 • Vilt (kött)

Undvik:

 • Industriellt animaliskt protein
 • Råvaror och produkter som transporterats med flyg

Lär dig mer om hållbar mat och dryck i Eat, Sleep, Rave, Repeat

Minska matsvinnet

Planera menyn i syfte att minska svinnet. Se till att rätterna kan anpassas efter besökarnas behov och beteenden vid olika tidpunker på dagen. Maträtter som inte behöver värmas upp underlättar.

Samordna och samarbeta kring inköp av råvaror och produkter, försäljare och foodtrucks emellan.

Ha en plan för svinnetoch se till att det kommer till nytta – för personal, besökare eller behövande.

Våga utmana status quo. Hur kan vi servera mat och dryck på ett sätt som är mer hållbart och som gör att vi undviker onödigt svinn? Prova att servera mindre portioner och använd de delar av råvaror som vanligtvis kastas.

Lär dig mer om hur du minskar matsvinnet i Eat, Sleep, Rave, Repeat

Fakta: Klimatpåverkan från mat & dryck

Mat

🔴 Hög klimatpåverkan >10 kg co2 per kilo:

 • Nötkött (26 kg)
 • Lammkött (21 kg)
 • Frukt & grönt – import via flyg (11 kg)

🟡 Medelhög klimatpåverkan >1 kg co2 per kilo:

 • Ost (8 kg)
 • Smör (8 kg)
 • Fågel (4 kg)
 • Grädde (4 kg)
 • Fisk (3 kg)
 • Ägg (2 kg)
 • Ris (2 kg)
 • Nötter (2 kg)
 • Olja (1,5 kg)
 • Baljväxter (1 kg)
 • Mjölk (1 kg)

🟢 Låg klimatpåverkan <1 kg co2 per kilo:

 • Frukt & grönt (ej importerat med flyg)
 • Pasta
 • Potatis
 • Bröd
 • Rotfrukter

Dryck

Kilo co2/liter

 • Starkvin (2,38 kg)
 • Vin (2,16 kg)
 • Starksprit (2,07 kg)
 • Starköl (0,81 kg)
 • Lättöl (0,76 kg)
 • Folköl (0,73 kg)

Lär dig mer om hållbar mat och dryck i Eat, Sleep, Rave, Repeat

Resor & transporter

Gör det lätt att resa kollektivt. Anpassa eventets start- och sluttider efter tåg och bussar. Kommunicera hur besökare kan resa kollektivt och samarbeta med lokaltrafiken.

Uppmana till samåkning. Många människor ska resa från en plats till en annan, och resan i sig kan bli en förlängning av upplevelsen – exempelvis i form av en road trip.

…och till cykling.

Inför belöningssystem för besökare och artister som reser till festivalen på ett miljövänligt sätt. Rabatt på biljetten, eller andra bonusar – t.ex. en rundvandring backstage, en gratis öl eller entré till VIP-baren.

Minska transportsträckor genom att samäga och hyra utrustning i närområdet. Koordinera hur scener och teknik fraktas och samarbeta med branschkollegor för att skapa smarta rutter.

Arrangera digitalt och hybrid. Det är långt ifrån klimatneutralt, men det öppnar upp möjligheter att expandera och nå fler utan att behöva belasta klimatet i form av resor.

Minska flygresandet, genom att exempelvis rikta  marknadsföringen åt en målgrupp som kan resa kollektivt till platsen och uppmana artister att resa på marken.

Kommunicera hållbara resealternativ.

Opinionsbilda och påverka! Se separat lista.

Lär dig mer om resor och transporter i Around The World

Merchandise & produkter

Är det värt det? Fundera på om du verkligen behöver fysisk merchandise/profilprodukter eller om du istället kan ersätta det med någon form av upplevelse. Ha avfallstrappan i åtanke – minimera nyproduktion!

Tillverka inte engångsprodukter. Se till att det som produceras kan ha en lång livslängd.

Inför print-on-demand / förbeställningssystem för att undvika massproduktion i förhållande till vad fans och besökare efterfrågar.

Välj miljömärkt material av bra kvalitet.

Välj återvunnet och nedbrytbart material

Hitta innovativa lösningar, t.ex. digitalt mode – alltså kläder som designas för att endast visas online.

Skapa unik second hand-merch. Öland Roots köpte in plagg från loppisar i närområdet och printade festivalens logga på dem med hjälp av serigrafi

Säkerställ en hållbar produktionskedja, och var transparent kring vilken påverkan merchen har.

Lär dig mer om hållbar konsumtion och produktion i I Want It All

Hållbar turné

Planera din turné utifrån geografiskt avstånd, alltså på ett sätt som underlättar hållbart resande.

Undvik flyg och res så hållbart det går med tåg eller buss. Det gäller både artister, bandmedlemmar och crew – och inte minst utrustningen.

Konsumera och ät hållbart under turnén. Läs mer om detta i episoden Eat, Sleep, Rave, Repeat.

Välj miljömärkt boende – eller air bnb. Hotell med lägre prisklass har ofta ett lägre koldioxidavtryck, eftersom rummen är mindre och det går åt mindre resurser åt pooler, spaavdelningar, etc.

Skapa en hållbar rider som uppmanar arrangörer och venues att ta miljömässigt ansvar.

Ta hand om dig själv och ditt crew. Mer om detta i modul 2 om social hållbarhet.

Använd din (sång)röst för att inspirera och påverka. Mer om detta i modul 3 om kommunikation och förändring.

Lär dig mer om hållbara turnéer i I Want It All

Klimatkompensation – förhållningsregler

✔ Först och främst, minska utsläppen så mycket du kan

Kompensera för de utsläpp du inte kan minska – men var noggrann när du väljer vilket projekt du kompenserar genom

Kommunicera med försiktighet, och akta dig för begrepp som klimatneutral och klimatpositiv

Lär dig mer om klimatkompensation i The Payback

Bland gästerna i denna modul finns Burning Man, Live Nation, Rock The Bike, Too Good To Go, Way Out West, Sweden Rock, Greenpeace, The Global Inheritance, m.fl.

SOCIAL HÅLLBARHET

Självklart vill vi skapa festivalsamhällen som är fria från diskriminering och ojämlikhet. Vi går igenom mångfald och inkludering, jämställda musikscener, trygghet och samtyckeskultur, fysisk och mental hälsa, tillgängliga evenemang, och demokrati.

Mångfald & inkludering

Vänd blicken inåt. Hur ser vår organisation ut?

Vilka tar plats på scenerna? Vilka ges utrymme? Hur ser mångfalden ut utåt?

Tänk mångfald i fler aspekter. Titta inte bara på mångfald utifrån diskrimineringsgrunderna. Titta även på utbildningsnivå, intressen, personligheter osv.

Ha en inkluderande kommunikation. Vad händer om vi börjar använda flera språk, t.ex.?

Var normkritisk. Vem syns i marknadsföringen – och hur?

Fastna inte i 50/50-tänket. Ibland bör vi gå längre. Ibland behöver vi gräva djupare. Ta välgrundade beslut från fall till fall.

Ha ett intersektionellt perspektiv (analys av hur olika maktordningar påverkar och förstärker varandra).

Minoriteter får inte bli alibi.

Fakta: Diskrimineringsgrunderna
 1. Kön
 2. Könsöverskridande identitet/uttryck
 3. Etnisk tillhörighet
 4. Religion/annan trosuppfattning
 5. Funktionsvariation
 6. Sexuell läggning
 7. Ålder
  Jämställdhet

  Bokför akter utifrån könstillhörighet. Sätt upp ett excelark och håll koll på bokningarna.

  Sätt jämställdhetsmål. 

  Efterlys och efterfråga akter från underrepresenterade grupper.

  Inkludera alla yrkesgrupper på ett event. Tänk förbi vilka som står på scenen – från vilka som håller ställningarna backstage till vilka som äger och leder festivalen

  Från siffror till värderingar och klimat – gräv djupare och undersök hur olika grupper upplever arbetsmiljön bakom kulisserna och i fikarummet.

  Bygg nästa generations jämställda bransch, genom att boka och uppmuntra tjejer att utvecklas som artister och starta band.

  Fakta: Våldspyramiden

  1. Begränsande normer såsom ojämlikhet, könsnormer, machokultur, heteronorm, funktionsnorm och vithetsnorm.

  2. Normalisering såsom skämt, jargong, objektifiering, tysnadskultur, skällsord, inom populärkultur, porr, bemötande.

  3. Kränkningar, trakasserier och diskriminering

  4. Våld såsom våldtäkt och mord

   Trygghet & samtycke

   Samla data. Brist på data = brist på insikt om vilka metoder som fungerar. Att skapa system för att dokumentera sexualbrott skulle underlätta för forskningen att se trender och samband, som i sin tur kan hjälpa oss arrangörer.

   Skapa en policy för trygghetutifrån vilket festivalsamhälle vi önskar ha snarare än vad vi inte vill ha. Låt detta bli en vision som alla kan inspireras att bidra till.

   Utbilda personalen i frågan. Se till att alla förstår vad vi vill uppnå, hur vi vill göra det och vilka rutiner som finns när någon bryter mot policyn.

   Ha mötesplatser och experter på plats som kan ta hand om personer som utsatts för sexualbrott. Det kan vara ett tält med sjukvårdare och psykologer, eller organisationer som jobbar mot sexuellt våld.

   Säkerställ empatiskt, seriöst och professionellt bemötande av vakter och personal. Många festivalbesökare vittnar om att de möts av misstro, men även när de blir betrodda av exempelvis vakter, polis eller personal så finns det ofta ett passivt bemötande som leder till ännu större maktlöshet.

   Designa området för ökad trygghet, exempelvis vad gäller flöden och belysning.

   Begränsa och utmana alkoholkulturen. Det går inte att prata om sexuell trygghet UTAN att också prata om alkohol. Mer om detta i episoden Feeling Good om hälsa.

   Kommunicera förväntningar, värderingar och konsekvenser.Se till att dina besökare vet vad du som arrangör förväntar dig av dem och vilka konsekvenser sexuella trakasserier och övergrepp får.

   Ha utbildad säkerhets- och trygghetspersonal på plats. Ha personal/volontärer som uteslutande har fokus på att hålla ögonen öppna för sexualbrott. Placera gärna några av dem på scenen.

   Tänk på vilka budskap du sänder ut – genom partnerskap, vilka organisationer och personer som ges utrymme, vilka värderingar de står för, och inte minst vad som sägs och sjungs på scenen.

   Fysisk hälsa

   Se till att det finns sittplatser, och att de är så ergonomiskt bekväma som möjligt

   Planera in pauser med jämna mellanrum, med hänsyn till besökares energi och koncentrationsförmåga

   För inomhuslokaler, se till att de har fungerande ventilation för ultimat syrenivå

   Servera/sälj kost som är allergivänligt och nyttigt

   Säkerställ att personal och volontärer tar rast med jämna mellanrum, samt att de har tillgång till mat och vatten

   Upprätthåll förbud mot rökning och droger

   Följ gällande regler för ljudnivå

   Arbeta aktivt för en begränsad och hälsosam alkoholkultur (se separat lista)

   Arbeta aktivt för minskad smittspridning (se separat lista)

   Hälsosam alkoholkultur

   Skapa en policy, så att alla medarbetare vet vilken stämning ni eftersträvar.

   Utbilda personalen och se till att de får förståelse för alkoholkulturen, vilka den drabbar och hur de kan förhålla sig till detta.

   Erbjud alternativ till att “hänga i baren”. Lägg inte för stort fokus på evenemangets barer och alkoholutbud. Se till att det finns annat att göra mellan artistuppträden.

   Promota alkoholfria alternativ. Uppmana leverantörer av alkoholdrycker att ta fram ett attraktivt sortiment av läsk, juicer och smoothies, eller samverka med kompletterande leverantörer av alkoholfria drycker.

   Skapa nyktra områden, där besökare som inte är bekväma bland berusade människor kan känna sig bekväma.

   Samarbeta med organisationer som kan lyfta frågan och stödja nyktra alkoholister.

   Hitta alternativa intäktskällor som inte bygger på försäljning av alkohol.

   Föregå med gott exempel –ha nolltolerans mot alkohol bland personalen och backstage.

   Smittsäkerhet

   Uppmana besökare att hålla sig hemma om de känner symtom på förkylning eller sjukdom.

   Uppmana besökare att tvätta händerna – och tillhandahåll tvål och handsprit

   Designa området för att undvika trängsel

   Mental hälsa – förhållningsregler

   Ta hand om dig själv först – sedan kan du hjälpa andra. Precis som flygvärdinnorna lär oss – syresätt dig själv först, sedan kan du rädda andras liv.

   Förebygg psykisk ohälsa. Utbilda dig, skapa ett gott socialt klimat och prata öppet om psykisk ohälsa med teamet.

   Var närvarande och observant för signaler. Det kan handla om plötslig och hög frånvaro, dålig stämning, låg motivation, konflikter, mycket övertid, revirtänkande eller när någon blir insluten.

   Agera i tid. Prata med de som visar tecken på att må dåligt. Lyssna öppet utan att döma och ta reda på vad som ligger bakom.

   Erbjud stöd. Det kan handla om att tydliggöra förväntningar, hjälpa till med prioriteringar, minska arbetsbelastningen, uppmuntra till fysisk aktivitet och fler raster.

   Uppmuntra till att söka professionell hjälp om det krävs.

   Arbetsmiljö

   Eftersträva en rättvis fördelning av arbetsuppgifter som tar hänsyn till medarbetarnas olika förutsättningar

   Håll utkik efter signaler på utmattning, stress och överbelastning – kollektivt – och förebygg mental ohälsa.

   Ge varandra beröm!

   Eftersträva kollektivt ledarskap och beslutsfattande

   Ha en nolltolerans mot diskriminering, mobbning och exkludering (se separat lista)

   Tillgänglighet – förhållningsregler

   Släpp perfektionismen. Tillgänglighetsarbete är en lång resa, och du behöver ta ett steg i taget och förstå att allt inte kommer att falla ut perfekt direkt.

   Välj tillgängliga lokaler. På inomhusevent så kan det handla om att det finns hissar och hörslingor. På utomhusevent så är det viktigt att tillhandahålla ramper och att det är plan mark som är lätt att ta sig fram på med rullstol och rollator.

   Börja arbetet i tid. Inte 24 timmar innan. Ju tidigare du börjar, desto bättre förutsättningar.

   Involvera målgruppen. Googla inte fram tillgänglighet. Ha istället en dialog med personer som lever med olika funktionsvariationer. Det är de som är experterna!

   Informera och utbilda all personal. Det viktigaste av allt är ett schysst och respektfullt bemötande – och det kostar 0 kr!

   7 orsaker att arbeta med tillgänglighet

   • Lagen
   • Etiken
   • Affärerna
   • Talangerna
   • Artisterna (som vill möta alla sina fans)
   • Efterfrågan
   Funktionsvariationer & anpassning

   Funktionsvariationer att ta hänsyn till

   Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, exempelvis ADHD och autism.

   Fysiska funktionsnedsättningar, såsom dövhet/nedsatt hörsel, blindhet/nedsatt syn, eller rörelsenedsättning.

   Intellektuella funktionsnedsättningar, som orsakats av exempelvis förlossningsskador eller kromosomförändringar (Downs syndrom).

   Specifika inlärningssvårigheter, exempelvis läsa, skriva och matematik.

   Demokrati

   Var ett välkomnande evenemang som inte sätter hinder för olika grupper. Motverka diskriminering ochh sträva efter jämlik behandling.

   …inklusive ekonomiska hinder. Fundera på hur du kan hitta affärsmodeller som är mer inkluderande för alla i samhället.

   Eftersträva mångfald i det egna teamet. 

   Underhåll det demokratiska samtalet. Ha högt i tak, se till att alla känner sig trygga i att yttra sina åsikter och våga prata om sådant som är obekvämt. Men kom ihåg att yttrandefrihet inte är en ursäkt till att bete sig oschysst.

   Inkludera partners i demokratiarbetet, och försök ha samtliga av samhällets olika sektorer representerade.

   Våga ta ställning i frågor om demokrati och mänskliga rättigheter – för något snarare än emot.

   Gör ditt jobb, fast bättre. Kom ihåg att det viktigaste du kan göra för demokratin, det är det du redan gör idag – att skapa en arena där människor möts, pratar och utvecklas – och sträva efter att göra det ännu bättre.

   Bland gästerna i denna modul finns Make Equal, IQ-initiativet, Creative Point, Our Music My Body, Civil Rights Defenders m.fl.

   KOMMUNIKATION & FÖRÄNDRING

   Att kommunicera hållbarhet är viktigt. Men det behöver göras med försiktighet för att undvika så kallad washing. Här kan du lära dig om beteendeförändring, opinionsbildning, gamification, klimatpsykologi, och hur evenemang kan vara en plattform för aktivism och omställning.

   Hållbarhetskommunikation – förhållningsregler

   Brutal transparens. Var öppen och ärlig om er påverkan och de utmaningar ni ännu inte lyckats lösa.

   Använd kommunikation i syfte att hjälpa besökare att ta hållbara beslut, vare sig det handlar om städa upp efter sig eller dricka med måtta. Var tydlig med vad du önskar och förväntar dig av din publik.

   Undvik vaga och fluffiga begrepp, såsom klimatneutral, klimatpositiv och etisk (ja – även hållbar).

   Lyft inte fram hållbarhet som en produktfördel, dvs i syfte att sälja fler biljetter eller vinna marknadsandelar.

   Samarbeta gärna – men välj partnerskapen väl.

   Undvik washing av alla dess slag

   Hjälp besökare att ta hållbara beslut, genom att vara tydlig i dina förväntningar.

   Anpassa hållbarhetskommunikationen efter ditt evenemangs och din målgrupps identitet och värderingar.

   Prata om hållbarhet som om det är en självklarhet och norm, inte någonting avvikande och speciellt.

   … men våga också göra statements.

   Tydliga och enkla budskap vinner!

   Fakta: Washing

   Washing är ett begrepp för vilseledande  eller rentav osanna påståenden i syfte att få ett varumärke/en produkt/ett evenemang att framstå mer hållbart än det är. 

   💚 Greenwashing: miljö och klimat

   🏳️‍🌈 Pinkwashing: HBTQI

   👩 Femwashing: jämställdhet och feminism

   🇺🇳 Bluewashing: FN och globala målen

   🕊️ Peacewashing: fred och mänskliga rättigheter

   👶 Youthwashing: barn och undgomar

   ⚽️ Sportwashing: idrott

   🎹 Artwashing: kultur

   Artister & trovärdighet – förhållningsregler

   Var genuin: engagera dig för och prata om frågor som du verkligen tror på och brinner för.

   Var transparent: en artists business är sällan klimatneutral. Var öppen och ärlig om ditt avtryck.

   Var vaksam: Ta ditt inflytande på allvar och var påläst när du uttalar dig i frågor. Be experter om hjälp och alliera dig.

   Var högljudd: Använd din plattform. Att tala är guld, att tiga är… sååå jantelag! Neutralitet är en lyx vi inte har råd med.

   Påverkansarbete

   Process för att påverka politiskt – opinionsbildande eller direkt:

   Definiera problemet & lösningen.

   Gör research. Bryt ner det. Fundera på vad som krävs för att få till en verklig och långsiktig förändring.

   Definiera makthavare och beslutsfattare.

   Vilka har makt? Vem tar besluten?  Ta reda på allt som är relevant att veta om dem. Vilka lyssnar de till? Vilka är de beroende av? Vad är deras drivkrafter?

   Mappa intressenter

   Det kan handla om allierade som vill åt samma förändring som du, experter som kan backa upp och stödja dig i att förstå utmaningen eller motståndare som vill åt en helt motsatt riktning.

   Knyt till dig allierade

   Ensam är inte stark! Kontakta och involvera andra personer och organisationer som har ett intresse av frågan du driver.

   Skapa en påverkansplan

   …och sätt igång! En påverkansplan kan innefatta kampanjer på sociala medier, insändare i tidningen, gerillaaktiviteter, möten med makthavare och samarbeten med influecners (exempelvis artister). Glöm inte att använda din främsta styrka – evenemanget!

   Beteendedesign

   Analys och insikter: Skapa en förståelse för beteendet du vill förändra. När uppstår det, varför, av vem, vilken tid?

   Omvärldsbevaka: Uppfinn inte hjulet på nytt om det redan finns goda exempel och dokumentation som visar att och varför de är framgångsrika.

   Testa och dokumentera resultaten: Har det skett en önskad beteendeförändring?

   Jämför och utvärdera: Om du testar olika typer av nudging, vilka fungerar bäst på vilka målgrupper?

   Implementera!

   Klimatpsykologi

   5 psykologiska spärrar enligt Per Espen Stoknes

   1. Domedag: Texter som hävdar att katastrofen är ett faktum och att slutet är nära förlamar läsaren.

   Lösning: Fokusera på lösningar – inte skuld, skam och katastrofer.

   2. Distans: Vi relaterar inte till isbjörnar på Arktis eller vad som händer år 2120.

   ✔ Lösning: Koppla klimatkrisen till det som finns nära oss.

   3. Dissonans: Kraven på livsstilsförändring kan verka omöjliga att leva upp till.

   ✔ Lösning: Börja med de små stegen och lyft goda exempel.

   4. Förnekelse: Vi vet att våra vanor är skadliga för klimatet, men vi förnekar det för oss själva.

   ✔ Lösning: Prata om klimatfrågor på ett odramatiskt sätt, och visa att rädsla och andra jobbiga känslor är ok.

   5. Identitet: Klimatrapportering kan tolkas olika beroende på vilken ideologisk gruppering läsaren tillhör.

   ✔ Lösning: Anpassa klimatarbetet efter festivalens/evenemangens unika identitet.

   3 orsaker till klimatomställningens motstånd (enligt forskare Martin Hultman)

    1. Intressebaserat, kopplat till ekonomiska intressen inom t.ex. fossilindustrin.

   2. Ideologiskt, kopplat till vår världsbild och politiska tillhörighet.

   3. Identitetsbaserat, kopplat till vår identitet och det som är tryggt/viktigt för oss.

   Bland gästerna i denna modul finns The New Division, Futerra, Greenpeace, Fridays For Future, Reverb och Klimatpsykologerna.

   INNOVATION & EKONOMI

   Ekonomisk tillväxt får inte ske på bekostnad av ekologisk och social hållbarhet. Samtidigt behöver vi ha en ekonomisk hållbarhet för att överhuvudtaget kunna arrangera festivaler och evenemang. Här går vi igenom hållbara affärsmodeller och partnerskap, festivaldriven innovation och digitala evenemangstrender.

   Ekonomisk hållbarhet

   Så skapar du en hållbar affärsmodell:

   Var nischad. Försök inte att nå ut till alla. Hitta din unika publik och bygg en gemenskap för dem.

   Ta in olika kompetenser. Rekrytera personer som har andra perspektiv, kunskap och erfarenhet inom ekonomisk hållbarhet och affärsutveckling.

   Ha stenkoll på ekonomin. Vad krävs för break-even? Vad krävs för att gå med vinst? Vad krävs för att klara av alla utgifter, även om en eventuell krissituation uppstår?

   Expandera gärna – men gör det hållbart. Bli inte fartblind och fokusera inte för mycket på expansion i form av att bli större och fler. Slow and steady wins the race!

   Ha koll på din målgrupp. Vad är det som får dem att attraheras av ochh återvända till din festival? Vilka förändringar vill de se, och vilka förändringar vill de absolut inte se?

   Dela på riskerna. Om arrangörer, musikbolag, artister och leverantörer kan dela mer solidariskt på risker, så får vi en mer stabil eventbransch.

   Låt den hållbara omställningen gynna affärerna. (Se separat lista)

   Hållbara affärsmöjligheter

   Låt den ekologiska omställningen – med ökad cirkularitet, energieffektivisering, minskat slöseri av resurser och minskad användning av fossila bränslen leda till ekonomiska besparingar.

   Initiera smarta partnerskap som löser hållbarhetsutmaningar och bidrar till nya affärsmöjligheter – men akta dig för washing!

   Involvera olika samhällsaktörer: näringslivet, civilsamhället, akademin och forskningen. Jobba tvärsektoriellt, så kommer nya typer av finansieringsmöjligheter att öppna sig.

   Investera i ny kompetens. Rekrytera personer som har kunskap inom hållbarhet och affärsutveckling, och som kan utveckla ditt evenemang. Det kommer att ge en Return of Investment på lång sikt.

   Inse och prata högt om branschens värde. Det är mycket vi människor behöver göra mindre av, men att konsumera och skapa kultur, och att mötas kring gemensamma passioner – det kommer vi att fortsätta med.

   Hållbara partnerskap

   Exempel på partnerskap som kan förbättra hållbarheten:

   Kollektivtrafik, där ni gemensamt kan underlätta för besökare att resa kollektivt till och från evenemanget.

   Techbolag, som kan skapa smarta lösningar för nudging och kommunikation inför och under festivalen.

   Polismyndigheten och ideella organisationer som kan hjälpa till med trygghet och säkerhet.

   ✔ Avfallsbolag och ideella organisationer som kan förebygga nedskräpning och ta hand om avfall.

   ✔ Livsmedelsbranschen; nytänkande och lokala aktörer som kan bidra till ett mer hållbart utbud av mat och dryck.

   Social innovation – process

   Från samhällsutmaning till social innovation: så går du tillväga:

   Förstå utmaningen på djupet. Bärkraftiga innovationer bygger på välgrundade insikter.

   ✔ Påbörja idéutvecklingsprocessen, gärna ihop med andra, gärna ihop med de som påverkas eller på andra sätt har störst kunskap om utmaningen, och använd ett entreprenöriellt mindset.

   Testa och upprepa. Test, fail, weep, repeat – igen och igen tills det fungerar.

   ✔ Omvärldsbevaka och lär från andra. En innovation behöver inte vara helt ny och unik. Det kan vara en förbättring av, eller variant på en annan innovation. Eller en etablering av en idé som existerar på en annan plats eller för en annan målgrupp.

   Ha koll på din målgrupp. Vad är det som får dem att attraheras av ochh återvända till din festival? Vilka förändringar vill de se, och vilka förändringar vill de absolut inte se?

   Ta in feedback. Ställ frågor till dina stakeholders.

   Våga avgränsa dig och välja inriktning. Du kan inte lösa alla problem på en gång.

   Festivaldriven innovation

   5 taktiker för festivaldriven innovation (enligt Festival Experimentation Guide):

   Festivaler som positiva förebilder där vi genom kommunikation, partnerskap och experiment visar hur ett hållbart samhälle kan se ut.

   Festivaler som testbädd där andra aktörer kan utveckla hållbara metoder och innovationer (se separat lista).

   Festivaler som innovatörerdär arrangörer själva utvecklar och testar hållbara innovationer (se separat lista).

   Festivaler som en plats för co-creation, lärande och forskning där vi jobbar tvärsektoriellt med att förstå olika problem och lösa dem tillsammans.

   Festivaler som en del av innovationsekosystemet, där du verkar för hållbarhet, ta leadet eller blir en plattform som startar igång samtal och kopplar ihop olika aktörer i en stad, i en viss bransch eller på en global arena.

   Festivaler som "living labs" – process

   Process för att testa innovationer och idéer i en festivalmiljö (enligt Innofest):

   Identifiera en festival som vill vara en arena för innovation och hållbart idéskapande.

   Identifiera partners som vill möjliggöra satsningen genom finansiellt stöd m.m.

   Identifiera startups, entreprenörer, forskare, konstnärer eller andra aktörer som vill utveckla och testa innovationer.

   The Innofest Loop drar igång, där innovationerna förbereds och testas på festivalen och utvärderas.

   Redo för lansering – eller tillbaka in i loopen för att förändras och förfinas.

   Digital innovation – förhållningsregler

   Vänd dig till experterna. För att göra intåg i den här digitala världen så bör vi vända oss till de som utforskat digital innovation och virtuella upplevelser under en lång tid – spelutvecklare, programmerare och digitala kreatörer.

   Nå nya målgrupper. Ett intåg i den digitala världen kan hjälpa oss att nå ut med musik, kultur och budskap till en målgrupp som inte är lika benägen att besöka IRL-festivaler

   Evenemangen blir mer tillgängliga. Digitala och hybrida evenemang kan göra våra skapelser tillgängliga för en obegränsad massa – live, här och nu, och i framtiden.

   Jämför inte en fysisk eller digital upplevelse – båda är radikalt olika, och var och en har sina begränsningar och möjligheter.

   Digitala evenemangstrender

   Evenemang i Zoom, Teams, Meet och andra mötesverktyg: Den vanligaste formen av digitala möten i 2D, som har använts till alltifrån konferenser, prisceremonier, konserter, ölprovningar, retreats m.m.

   Evenemang som livestreamas. En teknik som inte alls är ny, och därav var relativt lätt att vända sig till under pandemin. Det är en tillgänglig teknik på det sättet att vem som helst med en smartphone kan logga in på valfritt socialt medium och få ut musik, konst eller budskap.

   Hybridevenemang: Genom hybridevenemang kan vi nå ut till en fysisk och digital publik på samma gång.

   ✔ Evenemang i VR: Virtual Reality är en växande industri som många techjättar, däribland Facebook, storsatsar på. Burning Man var en av många som byggde upp en festivalvärld i VR under pandemin.

   ✔ Evenemang inuti befintliga spelvärldar: Marshmallow, Ariana Grande och Travis Scott är några av artisterna som uppträtt i spelet Fortnite. Det har även förekommit konserter i Minecraft och World of Warcraft.

   Digital hållbarhet

   Tillgänglighet: Alla besöker inte festivaler och evenemang av olika orsaker – från social fobi till ekonomiska utmaningar. Genom digitala och hybrida evenemang kan vi tillgängliggöra kultur, sport och andra upplevelser.

   Demokratisering. Den digitala tekniken har möjliggjort för fler att på lika vilkor få ut sin musik, visa upp sina talanger eller förmedla budskap. Idéhöjd väger i många fall tyngre än pengar på sociala medier.

   Civilsamhällets mobilisering: Det gick ganska snabbt från dess att Greta Thunberg satte sig utanför Sveriges Riksdag tills miljoner unga skolstrejkade världen över. Digitala mötesplattformar gör att vi kan organisera oss mot orättvisor, förtryck, miljöförstöring och ansvarslösa makthavare betydligt snabbare och smidigare än förrut.

   ✔ Klimatomställning: Den största klimatpåverkan från eventbranschen utgörs av besökarnas resor. Den stora klimatvinsten från digitala evenemang är att vi undviker denna påverkan.

   ✔ Kommunikation: Det är omöjligt för oss att genomföra en hållbar omställning – på orgsanisations-, bransch och samhällsnivå – utan kommunikation. Tack vare digitala verktyg kan vi hjälpa våra besökare att göra hållbara val.

   Bland gästerna i denna modul finns Reach for Change, Sustainable Punk, Camino, VIERLIVE, Innofest, A Greener Future, BFUF m.fl.

   STRATEGI & LEDARSKAP

   Expertis och smarta lösningar i all ära – men en hållbar omställning behöver modiga ledare som trots rädsla, misstag och dagliga utmaningar fortsätter att bry sig om och driva den här frågan. I strävan mot en värld där vi har enough, for all, forever behöver vi tydligt, modigt och empatiskt ledarskap. 

   Hållbart ledarskap – kompetenser och kvalitéer

   Var strategisk.

   Det är lätt att känna sig överväldigad. Hållbarhet handlar inte bara om att byta lampor och sopsortera – vi ska också tänka på normer, beteendedesign, att vara en testbädd för nya innovationer, att akta oss för greenwashing osv.

   Försök att inte ge dig på allt på en och samma gång. Se hållbarhetsarbetet som ett pussel, där varje pusselbit utgör en viktig del i omställningsresan. Om du kastar in alla pusselbitar direkt så kommer det att bli kaos.

   En sak i taget – det viktigaste först.

   Var inkluderande.

   Engagemang ich samarbete är en nyckel i hållbarhetsarbete. Inkludera besökare, medarbetare, volontärer, partners — alla som påverkar och påverkas av evenemanget.

   Nyttja det faktum att du jobbar med positiva upplevelser som många ser fram emot och vill förknippas med.

   Och kom ihåg att de bästa idéerna inte alltid kommer från de med mest kunskap. Alla – unga som gamla, volontärer som ledare, boksmarta som streetsmarta – sitter på ett innovationskapital.

   Var generös.

   Ledarskap handlar också om generositet, något som vår bransch är relativt bra på. Vi är inte snåla med att dela med oss av bra idéer.

   Vår fördel som bransch är ju att vi inte konkurrerar riktigt på samma sätt som exempelvis bilförsäljare, där de flesta väljer antingen Volvo eller BMW. Festivalentusiaster kan faktiskt besöka både Brännbollsyran, Sweden Rock och Öland Roots. The world is big enough for all of us.

   Titta på dina branschkollegor. Prata med dem. Dela med er av framgångar. Och lär av varandras misstag.

   Var uppmärksam.

   Lyssna på fakta och kolla på data, samtidigt som du följer ditt sunda förnuft. I grunden handlar hållbarhet om de mest grundläggande sakerna för vår mänsklighet, medan fakta kan hjälpa dig sätta rätt fokus och ta kloka beslut.

   Var ödmjuk.

   Det som uppfattas som en briljant lösning idag kanske visar sig vara helt fel imorgon. Det är inte alltid lätt att se konsekvenserna av en åtgärd, ett nytt bränsle eller en ny teknik omedelbart. Det gäller att hålla sig uppdaterad och ha en ödmjukhet inför att sanningar ändras.

   Ledarskap handlar också att inte vara rädd för det vi inte förstår oss på, och att ta hjälp av de som har kompetens i dessa områden. Här gäller det att inte underskatta de yngre generationerna – de som är uppväxta i en digital värld som befinner sig i akut omställning, och som är mer benägna till förändring. 

   Var värderingsstyrd.

   Glöm inte att hållbarhet måste gå hand i hand med er identitet. Alla kan hitta sin approach och stil – och anpassa hållbarhet till sina egna värderingar och passioner. 

   Ibland kan det vara bra att behandla sitt evenemang lite på samma sätt som du behandlar dig själv. När du ska göra stora och viktiga val i livet – från att välja utbildning till att välja partner – så behöver du vända blicken inåt. Vad är viktigt för dig? Vilka värderingar styr din inre kompass? Om hållbarhetsarbetet inte är ordentligt grundat i organisationen och anpassat till er identitet, så kommer ledarskapet att bli en större utmaning.

   Var högljudd.

   Speak up! Berätta om ditt arbete, dina mål och dina framgångar. Det är viktigt att andra kan inspireras av dig, men även lära sig av dina eventuella misstag.

   När vi manifesterar vår vision av ett hållbart samhälle, genom våra evenemang, när vi kommunicerar vad vi försöker åstadkomma och vad vi står för – då skapar vi en potentiell dominoeffekt av engagemang och ambitioner. I branschen, i lokalsamhället, hos våra partners och inte minst hos vår publik (som även de består av ekonomiska, kulturella och politiska makthavare).

   Var trovärdig.

   Var brutalt ärlig och transparent med dina utmaningar. Det finns inget behov av washing – du är bättre än så!

   Vi ska akta oss för att göra hållbarhet till en trend. Det behöver ju bli en norm.

   Var inte svartvit

   Vi behöver inte vara antingen domedagsprofeter eller innovationsoptimister. Vi måste förstå att systemförändring kräver både uppfinningsrikedom och framåtanda såväl som mindre bekväma förändringar och beteendeskiften.

   Var modig.

   Vi måste vara modiga och våga ifrågasätta de strukturer, behov och affärsmodeller vi har skapat.

   I alla tider har människor utgått från att det rådande system är det enda rätta, vare sig det handlar om religion, klass, politik, ekonomi – eller upplevelser. Men när dessa system har kollapsat så har något nytt, och ofta bättre, tagit vid. Precis det går vi igenom nu.

   Lär av historien och våga ta modiga kliv in i framtiden!

   Planering & implementering

   Sätt en strategi med nulägesanalys, vision, åtgärder och prioriteringar. Skapa denna tillsammans med ditt team (se separat lista)

   Paketera och kommunicera strategin till dina intressenter: partners, styrelse, besökare, artister etc.

   Säkerställ att alla resurser finns på plats och börja implementera hållbarhetsstrategin.

   Utse en hållbarhetsansvarigbonfire. Denna ska inte bära hela det tunga lasset själv, utan snarare ha en övergripande koll på strategin och påminna övriga om att inte glömma bort den.

   Anordna regelbundna sessioner för att skapa engagemang och motivation i teamet = fireworks.

   Hållbarhetsstrategi: process

   Analysera kontexten: vilka är dina förutsättningar, intressenter, begränsningar och möjligheter?

   Sätt en hållbarhetsvision och mål: När hela teamet är med och bygger en vision tillsammans, så känner de ägarskap över den och är mer benägna att vara med och bidra när målen ska uppnås.

   Utveckla genemsamt idéer och åtgärder som leder er mot visionen.

   Prioritera: Du kan inte göra allt på en gång. Ta inspiration av vår Return of Investment-karta.

   Avsätt resurser: personal, tid, ekonomi, system, osv.

   Bygg ett narrativ: Se till att strategin inte stannar i ett fantasilöst dokument. Använd det du lärt dig om kommunikation och design i den här masterclassen. Hållbarhetsstrategin måste inspirera!

   Implementera: En strategi utan efterföljande handling blir enbart symbolik. Vi förändrar inte världen genom symbolik!

   Miljö & klimat: mätning

   Scope 1, 2 och 3:

   Energiförbrukning (kWh + l)
   Egna transporter (mil + l)
   Partners / leverantörers transporter (mil + l)
   Mat- och dryckkonsumtion (kg)
   Vattenförbrukning (l)
   Avfall (kg)
   Besökarnas resor (mil + l)
   Artisternas resor (mil + l)
   Personalens resor (mil + l)
   Merchandise och annan försäljning av produkter (kg)
   Teknik, såsom streaming (kWh)
   Påverkan på den lokala miljön

   När du väljer mätverktyg, tänk på följande:

   Att det följer riktlinjer i internationella standarder, såsom GHG-protokollet eller ISO14064.

   Att det är utformat för landet där du bedriver din verksamhet.

   Att det inkluderar de delar i din festival / ditt evenemang som har en klimatpåverkan.

   Social hållbarhet: mätning

   Trygghet på festivalområdet
   Antal anmälda (sexual)brott
   Antal bråk, konflikter och tillfällen där polis och vakter behövt ingripa
   Konsumtion av alkohol
   Arbetsmiljö/mental hälsa
   Jämställdhet på scen och bland personal
   Jämlikhet utifrån övriga diskrimineringsgrunder
   Antal volontärer/nivå av ideellt engagemang
   Utveckling och mående hos individer i utanförskap

   Samhällspåverkan & omställning: mätning

   Scope X (emissions of influence) och social impact:

   Beteendeförändring
   Attitydförändring
   Normförändring
   Nya idéer och forskning
   Nya innovationer och lösningar
   Radical collaboration
   Radical imagonation
   Folkbildning & egenmakt
   Publik debatt och medial uppmärksamhet
   Aktivism och engagemang
   Systemförändring

   Social impact: process

   Formulera en frågeställning. Ex: Hur minskar vi utanförskap och ökar välmåendet hos ungdomar?

   Gör research. Ex: Varför är det ett problem? Vad blir konsekvenserna?

   Konstruera en hypotes. Ex: Festivalarbete kan leda till minskat utanförskap och ökat välmående för unga

   Testa & mät

   Dra en slutsats. Ja eller nej?

   Om jadokumentera, utveckla & skala upp

   Kommunicera och dela kunskapen med andra

   Områden inom social hållbarhet som du kan mäta:

   Trygghet på festivalområdet
   Antal bråk, konflikter och tillfällen där polis och vakter behövt ingripa
   Konsumtion av alkohol
   Arbetsmiljö – hur mår personal och volontärer under evenemanget?
   Jämställdhet på scen och bland personal
   Jämlikhet utifrån övriga diskrimineringsgrunder
   Antal volontärer/nivå av ideellt engagemang
   Utveckling och mående hos individer i utanförskap

   Bland gästerna i denna episod finns A Greener Future, Fridays For Future, Live Nation, Sweden Rock, Björn Wiman (DN), m.fl.

   FRAMTIDEN

   Vi avslutar med att spana in i framtiden. Vilka olika megatrender kommer att påverka branschen? Vilka olika scenarier har vi att se fram, eller inte fram, emot?

   Framtidsspaning – förhållningsregler

   Forecasting: Vi använder kunskap om vår dåtid och nutid samt analyserar trender i samhället – politiska, ekonomiska, kulturella, osv – för att göra prognoser om hur framtiden kommer att se ut.

   Backcasting: Vi definierar en framtid som vi önskar, för att därefter kasta oss tillbaka i tiden – till idag – och identifierar hinder, möjligheter och förändringar som krävs för att nå dit.

   ✔ Generation Z: Ett sätt att förutspå framtiden är att undersöka vilka trender och åsikter som finns hos unga. Rapporter från bl.a. Ungdomsbarometern och Rasmussen Analytics pekar på att det är en värderingsstyrd ungdomsgeneration som mer och mer tar plats i samhället. Unga sätter jämlikhet och klimaträttvisa högt på agendan. Detta påverkar såklart vad som uppfattas som coolt och självklart. De har helt andra förväntningar och krav än tidigare generationer. Redan nu väljer många unga att ta ställning och välja bort produkter och upplevelser av företag som inte delar deras värderingar om hållbart ansvarstagande.

   ✔ Festivaler = samhällets spegelbild. Festivaler är en spegelbild av samhället. De förändringar som sker i samhället i framtiden kommer att påverka våra festivaler. De framtidsstudier som görs generellt om olika paradigmskiften och teknologiska framsteg är såklart högst relevanta även för oss. Vi arrangörer behöver inte känna oss ensamma i den här omställningen. Den kommer att ske parallellt med all annan utveckling i samhället…

   ✔ Festivaler = samhällets trendsättare. …men vår bransch också trendkänslig, vilket innebär att vi ofta är tidigt ute med att testa saker som senare blir till normer i vår omvärld. Alltså har vi makt att driva och snabba på denna framtidaanpassning genom att föregå med gott exempel. Vi kan redan idag skapa upplevelser av morgondagens hållbara samhälle.

   Fyra radikala framtider

   Kollaps: Olika miljöproblem eskalerar till den grad att våra system/vårt samhälle som det ser ut idag kollapsar.

   Kontroll: eller Discipline. Omställningen kontrolleras av stater och större techbolag på ett sätt som kan urholka demokratin och förstärka orättvisor.

   ✔ Business as usual: eller Compete and retreat. Vi fortsätter anamma samma värderingar och normer som dominerar idag – dvs kortsiktig vinstmaximering, konkurrens och individualism.

   ✔ Transformation: Vi genomför en rättvis klimatomställning i enlighet med forskares rekommendationer, där förändringen kommer underifrån med folkligt stöd.

   Framtidens festival – spaningar

   Spaning 1. Jämlika, rättvisa och tillgängliga festivaler

   Framtidens festivaler är tillgängliga, exempelvis för personer med funktionsvariationer. Som vi lärde oss i modul 2 om social hållbarhet så handlar tillgänglighet och inkludering inte bara om de mest uppenbara diskrimineringsgrunderna. Frågan vidgas, och fler perspektiv lyfts in.

   Framtidens festivaler är trygga för alla (fria från sexuellt våld) och diskriminerar inte halva befolkningen från inflytande. Framtidens festivaler speglar samhällets mångfald.

   Spaning 2. Digital omställning

   Metaverse – en tredimensionell verklighet där vi möts och interagerar globalt med vem som helst – blir en större arena för evenemang och upplevelser.

   Framtidens festivaler använder digitaliseringen för att öka business och kontakten med sitt community, för att göra branschen mer demokratisk och fri för olika skapare, för att öka tillgängligheten och för att minska klimatavtrycket.

   Spaning 3. Klimat- och miljöomställningen

   Omställningen kommer att påverka hela samhället. Framtidens festival kommer inte att vara beroende av fossila bränslen.

   Vi kommer att servera bättre, mer hållbar och lokalt producerad mat – och mer växtbaserat.

   Framtidens festival kommer att vara cirkulär. Vi kommer att lära oss skapa ett kretslopp av det vi producerar för festivalen – och det kommer att leda till minskat slöseri och högre grad av innovativ återanvändning och återvinning. 

   Framtidens festival har anpassat sig till klimatförändringarnas konsekvenser, och hela branschen har jobbat upp en större motståndskraft för kriser.

   Vi går igenom den här nödvändiga omställningen på ett “klimaträttvist” sätt – dvs så att den inte drabbar människor som redan är utsatta.

   Framtidens festivaler har också fattat att större inte nödvändigtvis är lika med bättre. Expansion och tillväxt får inte ske på bekostnad av ekologisk och social hållbarhet – och vi underskattar inte de lokala spelningarna.

   Spaning 4. Festivaler som arenor för demokrati och förändring

   Framtidens festivaler har insett sin potential som aktiv samhällsaktör som kan påverka politiskt, främja viktiga konversationer, mobilisera människor mot orättvisor och prototypa ett mer hållbart samhälle.

   Framtidens festivaler existerar och förgyller människors liv överallt.

   Spaning 5. Festivaler som ser radikalt annorlunda ut än idag

   Kom ihåg: företeelser och normer som är självklara idag kan vara otänkbara imorgon.

   Bland gästerna i denna modul finns Burning Man, Live Nation, Rock The Bike, Too Good To Go, Way Out West, Sweden Rock, Greenpeace, The Global Inheritance, m.fl.

   START

   🇬🇧

   KONTAKTUPPGIFTER

   masterclass@livegreen.se

   +46 73-442 78 10

   2022. ALL RIGHTS RESERVED